O nama

HTZ Purić

HTZ Purić

Privatno preduzeΔ‡e PuriΔ‡ D.O.O. uspjeΕ‘no se bavi veleprodajom HTZ opreme od 2009. godine i 2023. odlučili smo da otvorimo sajt kako bi prodaja bila omoguΔ‡ena kupcima iz cijele teritorije Bosne...

HTZ Purić

Privatno preduzeΔ‡e PuriΔ‡ D.O.O. uspjeΕ‘no se bavi veleprodajom HTZ opreme od 2009. godine i 2023. odlučili smo da otvorimo sajt kako bi prodaja bila omoguΔ‡ena kupcima iz cijele teritorije Bosne...